چشم انداز شركت فرآورده هاي غذايي رضوي

شرکت فرآورده هاي غذايي رضوي ، عهده دار توليد محصولات غذايي با کيفيت و سالم است در راستاي انجام اين رسالت ، نام نيک برندهاي"ممتاز رضوي" ، "تقديس رضوي"، "تکديس رضوي"و "رضوي"را پرآوازه خواهد گردانيد . هر ايراني مصرف کننده حداقل يک نوع از محصولات شرکت خواهد بود اين مهم با مشارکت کارکنان متعهد و متخصص و با تمهيدات در زمينه افزايش قابليت رقابت پذيري و حداکثر استفاده از فرصت هاي موجود ميسر خواهد شد. شرکت فرآورده هاي غذايي رضوي از جمله برترين ها و پيشتازان صنعت مواد غذايي درکشور و منطقه مطرح خواهد شد . ماموريت شرکت فرآورده هاي غذايي رضوي ، توليد رب گوجه فرنگي ، انواع آبميوه ، کنسرو و کمپوت ، سس ، آب آشاميدني و کنسانتره ميوه جات است .