صفحه اصلي > محصولات > انواع مربا ممتاز رضوی و عسل ممتاز رضوي

انواع مربا ممتاز رضوی و عسل ممتاز رضوي

انواع مربا ممتاز رضوی و عسل ممتاز رضوي- شركت فرآورده ي غذايي رضوي

انواع مرباجات ممتاز رضوی ، مربا هویج ممتاز رضوی - مربا آلبالو ممتاز رضوی - مربا بالنگ ممتاز رضوی - مربا توت فرنگي ممتاز رضوی با مشخصات فني زير با بهترين كيفيت در خط توليد پيشرفته شركت فرآورده هاي غذايي رضوي توليد مي شود.
نام محصول وزن ناخالص عدد واحد طول عرض ارتفاع
انواع مربا 280 گرمي 7/3 كيلوگرم 15 شيشه 36 سانتي متر 21 سانتي متر 9/5 سانتي متر

عسل ممتاز رضوي با مشخصات فني زير با بهترين كيفيت در خط توليد پيشرفته شركت فرآورده هاي غذايي رضوي توليد مي شود.
نام محصول وزن ناخالص عدد واحد طول عرض ارتفاع
عسل 450 گرمي 5/8 كيلوگرم 12 پت 30/5 سانتي متر 22 سانتي متر 11 سانتي متر
عسل 900 گرمي 7/8 كيلوگرم 6 شيشه 26 سانتي متر 20/5 سانتي متر 14 سانتي متر