صفحه اصلي > محصولات > نوشيدني بدون گاز تقدیس رضوی

انواع نوشيدني بدون گاز تقدیس رضوی - قوطي

انواع نوشيدني بدون گاز تقدیس رضوی قوطي- شركت فرآورده ي غذايي رضوي

نوشيدني بدون گاز (قوطي) تقديس رضوي در طعم هاي آبمیوه انار تقدیس رضوی - آبمیوه مخلوط 4 ميوه تقدیس رضوی - آبمیوه پرتقال تقدیس رضوی - آبمیوه سيب موز تقدیس رضوی - آبمیوه آلبالو تقدیس رضوی - آبمیوه انبه تقدیس رضوی - آبمیوه هلو تقدیس رضوی - آبمیوه آناناس تقدیس رضوی با مشخصات فني زير با بهترين كيفيت در خط توليد پيشرفته شركت فرآورده هاي غذايي رضوي توليد مي شود.
نام محصول وزن ناخالص عدد واحد طول عرض ارتفاع
نوشيدني بدون گاز 240 ميلي ليتر 7 كيلوگرم 24 قوطي 34 سانتي متر 22 سانتي متر 13 سانتي متر

انواع نوشيدني بدون گاز تقدیس رضوی - پاكتي

انواع نوشيدني بدون گاز پاكت- شركت فرآورده ي غذايي رضوي

نوشيدني بدون گاز (پاكت) تقديس رضوي در طعم هاي آبمیوه انگور تقدیس رضوی - آبمیوه آلبالو تقدیس رضوی - آبمیوه سيب موز تقدیس رضوی - آبمیوه مخلوط 4 ميوه تقدیس رضوی - آبمیوه سيب تقدیس رضوی - آبمیوه انار تقدیس رضوی - آبمیوه پرتقال تقدیس رضوی - آبمیوه هلو تقدیس رضوی - آبمیوه سيب ليمو تقدیس رضوی با مشخصات فني زير با بهترين كيفيت در خط توليد پيشرفته شركت فرآورده هاي غذايي رضوي توليد مي شود.
نام محصول وزن ناخالص عدد واحد طول عرض ارتفاع
نوشيدني بدون گاز 160 گرمي 6/8 كيلوگرم 40 پاكت 34 سانتي متر 27 سانتي متر 15 سانتي متر