صفحه اصلي > محصولات > انواع كنسرو ممتاز رضوي

انواع كنسرو ممتاز رضوي

انواع كنسرو ممتاز رضوي(بخش اول)- شركت فرآورده ي غذايي رضوي

انواع كنسرو ممتاز رضوي ، كنسرو ذرت - كنسرو نخود آبگوشتي -كنسرو باقالا - كنسرو لوبيا سبز - كنسرو مخلوط سبزيجات - كنسرو نخود سبز با مشخصات فني زير با بهترين كيفيت در خط توليد پيشرفته شركت فرآورده هاي غذايي رضوي توليد مي شود.

نام محصول وزن ناخالص عدد واحد طول عرض ارتفاع
انواع كنسرو 380 گرمي 5/4 كيلوگرم 12 قوطي 31/5 سانتي متر 23 سانتي متر 11 سانتي متر

انواع كنسرو ممتاز رضوي

انواع كنسرو ممتاز رضوي (بخش دوم)- شركت فرآورده ي غذايي رضوي

انواع كنسرو ممتاز رضوي ، كنسرو ماكاروني با سويا و قاچ - كنسرو لوبيا چيتي با قارچ - كنسرو عدسي - كنسرو لوبيا چيتي در سس گوجه فرنگي - كنسرو خوراك بادمجان با مشخصات فني زير با بهترين كيفيت در خط توليد پيشرفته شركت فرآورده هاي غذايي رضوي توليد مي شود.

نام محصول وزن ناخالص عدد واحد طول عرض ارتفاع
انواع كنسرو 380 گرمي 5/4 كيلوگرم 12 قوطي 31/5 سانتي متر 23 سانتي متر 11 سانتي متر